ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โทร. 021714188, โทร. 021714062-3 โทรสาร 021714189 e-mail: mnbjc.1@coj.go.th

พิธีเปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

พิธีเปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนผู้กระทำผิด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”