ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โทร. 021714188, โทร. 021714062-3 โทรสาร 021714189 e-mail: mnbjc.1@coj.go.th

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล และ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล และ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560