ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) โทร. 021714188, โทร. 021714062-3 โทรสาร 021714189 e-mail: mnbjc.1@coj.go.th

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจเยี่ยมศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจเยี่ยมศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ
นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตรวจเยี่ยมศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ